Monday, February 26, 2007

Bananrepublikk

Jeg vet ikke om det fins noen autoritär definisjon av en bananrepublikk. Jeg tenker meg likevel at en bananrepublikk typisk oppfyller en del kriterier. Her er noen som passer med min erfaring:


  • De fleste mennene har bart
  • Tilsynelatende mangel på trafikkregler
  • Väpnet vakt utenfor banker
  • Sedlene er slitte, skitne og illeluktende


Pussig nok passer det siste kriteriet til vår egen "söta bror", svenskene. Sedlene som brukes i Sverige, särlig 20- og 50-lappene, er nesten uten unntak slitte etter å ha värt i omlöp for lenge. Dessuten har de et antikvarisk format, de er for höye, slik at de ikke passer i en moderne lommebok.

Jeg tror de gamle myntene og sedlene til Sverige skyldes at de planlegger å konvertere til Euro på sikt, og derfor ikke vil investere i nye i mellomtiden.

Wednesday, February 21, 2007

Ærlighet varer lengst

Nær Birger Jarlsgatan ligger det et treningssenter som heter "Kroppskultur". Det er i hvert fall et ærlig navn, ingen kan si noe annet.

Saturday, February 3, 2007

En mannsalder

En slektning brukte ofte uttrykket en mannsalder. Dette forvirret meg en del da jeg var barn.

Hun kunne for eksempel si: "Jeg har ikke sett N.N. på en mannsalder." På den tiden, da jeg var barn, så jeg for meg at en mannsalder måtte være levetiden for en mann. En kvinne måtte ha samme levetid, altså var det egentlig snakk om en menneskealder. La oss for enkelhets skyld si at en mannsalder er K, som er konstant.

Slektningen min med forkjærlighet for dette uttrykket var i live, altså må hennes alder, x, være mindre enn K. Vi har

(1) x < K

Videre, om det var slik at hun ikke hadde møtt N.N. på en mannsalder, altså for K år siden eller mer, så må dette møtet ha funnet sted da hun var y år gammel, der

(2) y < x - K

Ved innsetting av (1) i (2), gir dette videre at y < 0, hvilket er en kontradiksjon. Hun kan ikke ha møtt vedkommende da hun hadde en negativ alder. Det går ikke an. Vi har reductio ad absurdum, og noe er beviselig feil i resonnementet. Men hva?

Det var først flere år senere at jeg forsto at en mannsalder er den alderen der en person kan kalles en mann. Det kan altså være snakk om noe sånt som 15-20 år, avhengig av hva slags definisjon av mann som blir brukt. Plutselig falt alle bitene på plass.