Monday, April 28, 2008

Ikke

En gang tok jeg et kurs som het Økonomi for ikke-økonomer. Jeg moret meg mye ovet tittelen. Det virker rart å oppgi målgruppen med en negasjon. Hva er en ikke-økonom? Dessuten må det da være enklere å kalle kurset noe sånt som "introduksjon til økonomi", for eksempel.

En artikkel jeg leste på lørdag fikk meg til å tenke på hva en ikke-aktuar kunne være. Artikkelen handlet om pensjonsfondet, avdeling utland, også kjent som oljefondet. Det sto at med den høye oljeprisen vi har nå, kommer oljefondet til å vare til evig tid. Forfatteren er definitivt en ikke-aktuar.

En av kursdeltagerne i Økonomi for ikke-økonomer hadde asiatisk bakgrunn, en noe begrenset norskforståelse, og var av typen som ikke skulle gå glipp av noe. Hver gang det kom opp noe hun ikke forstod, det kunne være pensumet på kurset, eller bare hvordan foreleseren brukte Excel som hjelpemiddel, var hun snar med å spørre og grave.

Foreleseren var av typen med en underfundig humor, og brukte eksempler fra populærkultur. Han snakket om verdien av lagervarer, og brukte som et eksempel: "Anta at vi har et lager som består av tusen fustasjeopphengsforkoblinger, doble ...", hvorpå hun umiddelbart avbrøt ham og spurte: "Hva er det?"

Han tok av seg brillene, så seg litt drømmende ut i rommet, og sa: "Ja, hva er en fustasjeopphengsforkobling?" "-- Ja, hva er det?" gjentok studenten utålmodig. Og vi fikk en gjentagelse av sketsjen der i klasserommet.