Tuesday, July 3, 2007

Maling og perspektiv

Jeg liker å høre på radio, og i særdeleshet når jeg driver med kjedelig arbeid i hjemmet. Her om dagen malte jeg vinduer, og ved et sammentreff hørte jeg på et hørespill på BBC om nettopp maling.

Det var et stykke vi leste i engelsktimen på skolen, "Albert's Bridge". Hovedpersonen synes at han får så mye perspektiv på livet når han jobber med å male en bru en sommer, at han velger å fortsett med det. Fra brua kan han se universitetet der han studerte filosofi, og fabrikken der han kunne fått en trainee-stilling. Ovenfra ser han at det hele er ubetydelig, så han forsaker sin framtid som framtidig leder på fabrikken.

Riktig så mye perspektiv får jeg ikke når jeg maler vinduskarmene hjemme, med utsikt til en såkalt miljøgate, og busser som passerer regelmessig. Dog observerte jeg at en gjeng så ut til å ha spesialisert seg på å gå rundt og rote i søppelkassene etter noe av verdi. Det var den samme personen som kom forbi hver dag for å se i kassene utenfor vinduet mitt. Det gir i hvert fall noe perspektiv, om enn på en annen måte.